elfag
 
Kampanje
Elbillader
Idehefte bolig
Brukerveiledning bolig
Enøk
Termografi bygg/elektro
Internkontroll
Bolig alarm
Brannalarm Landbruk
Referanser
 
Kontakt oss

DYRHOVD ELEKTRO AS

Redalen 560

3535 Krøderen
Tlf.: 32 14 78 78
Mobil: 99 20 74 00
E-post: post@dyrhovd.no
Åpningstider

Mandag - Fredag 7:30-15:30

Lørdag/søndag stengt

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INTERNKONTROLL ELEKTRO

Før skulle det lokale eltilsyn kontrollere de ulike elektriske anlegg. Nå skal alle virksomheter som er underlagt internkontrollforskriften selv sørge for at dette blir gjort. Dette skal kunne dokumenteres ovenfor eltilsyn.

Virksomheter som er underlagt Forskrift om Helse miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) vil i praksis si alle unntatt eneboliger.

Hvordan kan man dokumentere at virksomheten etterlever forskrifter for den elektriske installasjonen?
Ved å benytte fagmann med bred elektroteknisk kompetanse som dokumenterer at det elektriske anlegget er i orden. Han skal kunne gjeldene forskrifter og bygger opp dokumentasjon i.h.h.t det elektriske anleggets kompleksitet.

Dyrhovd Elektro AS har denne kompetansen.
Med 1 tidligere tilsynsingeniør ansatt, som kan forskrifter og kjenner til dagens krav, er du sikker på å få den rette hjelpen.

Vi har i dag flere vedlikeholdskontrakter på Internkontroll med våre kunder.

Ta kontakt!
Det lønner seg! 

 
Copyright © 2009 elfag.no All rights reserved Når du trenger en elektriker!
Utviklet av Bysant AS