SE HVA VÅRE KUNDER HAR SPART:  
 

KRØDEREN KRO

Krødsherad E-verk beregner gjennomsnittet av de 3 høyeste månedstoppene:Pris pr kW er kr 595,- inkl mva.

Topp før maksimalvokter Topp etter maksimalvokter Differanse i kW Sparer pr år
96 kW 64 kW 32 kW Kr 19040,-

BUSKERUD FOLKEHØYSKOLE, DARBU

Øvre Eiker Energi beregner gjennomsnittet av de 2 høyeste månedstoppene.Pris Pr kW er Kr 496,- inkl mva.

Topp før maksimalvokter Topp etter maksimalvokter Differanse i kW Sparer pr år
340 kW 220 kW 120 kW Kr 59520,-

ELKJØP STORMARKED, DRAMMEN

Drammen Energinett AS avregner "effektkunder" kun i årets 3 første måneder og årets 3 siste. Høyeste topp i disse månedene blir avregnet hver for seg. Prisen pr kW er Kr 107,-inkl mva. Eksempelet viser innsparing første måned.

Topp før maksimalvokter Topp etter maksimalvokter Differanse i kW Sparer pr måned
120 kW 80 kW 40 kW Kr 4280,-

DRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Drammen Energinett AS avregner "effektkunder" kun i årets 3 første måneder og årets 3 siste. Høyeste topp i disse månedene blir avregnet hver for seg. Prisen pr kW er Kr 107,-inkl mva. Eksempelet viser innsparing første måned.

Topp før maksimalvokter Topp etter maksimalvokter Differanse i kW Sparer pr måned
90 kW 60 kW 30 kW Kr 3210,-

CENTRALGARAGEN AS, DRAMMEN

Drammen Energinett AS avregner "effektkunder" kun i årets 3 første måneder og årets 3 siste. Høyeste topp i disse månedene blir avregnet hver for seg. Prisen pr kW er Kr 107,-inkl mva. Eksempelet viser innsparing første måned.

Topp før maksimalvokter Topp etter maksimalvokter Differanse i kW Sparer pr måned
345 kW 270 kW 75 kW Kr 8025,-

BEKKESTUA BIBLIOTEK

Viken Energinett beregner kun den høyeste timen i året. Prises i.h.h.t følgene skala: (Inkl mva)

0-100kW Kr 496,- 300-500kW Kr 426,-
100-300kW Kr 467,- > 500 kW Kr 362,-

Topp før maksimalvokter Topp etter maksimalvokter Differanse i kW Sparer pr år
524 kW 400 kW 124 kW Kr 51288,-